NƯỚC UỐNG BẢO VỆ PH.ỔI

800.000

NƯỚC UỐNG BẢO VỆ PH.ỔI DOLAJI & LÊ
1 hộp 32 gói, Giá chỉ 800k
Cách dùng: 1 ngày 1 gói

Bảo vệ ph.ế quản và ph.ổi, đờm, lạnh, v.iêm xoang, viê.m mũi
Là sản phẩm đặc biệt giúp gi.ảm triệu ch.ứng về đường hô h.ấp hiệu quả cao.